Associació

Història de la Associació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona

L'any 1986 un grup de joves de la ciutat reben l'encàrrec de portar els Nanos de la ciutat, els 13 del segle XIX i els 4 incorporats durant la segona part del segle XX. Fan la primera sortida per Santa Tecla d'aquell any. Treuen els Nanos, desinteressadament i moguts pel seu amor pels Nanos i de forma més àmplia per la cultura popular de la ciutat, que en aquells anys tornava a agafar força embranzida. És de destacar que en aquella sortida, els Nanos son portats, per primer cop, tant per nois com per noies (a les fotos i vídeos d'aquest WEB, es poden veure imatges d'unes molt joves portadores)

L'any 1988 els portadors decideixen constituir una agrupació, que donés forma jurídica al seu grup i permetés formalitzar la seva relació amb el consistori. El 22 d'octubre es va constituir l'Agrupació.

La primera assemblea es celebrà el dia 16 de desembre de 1988, aprovant-se els estatus i triant-se la primera junta, que quedà composta pels següents membres:

  • President: Alberto Medina Rodríguez
  • Cap de Colla: Josep Mª Salvadó Vives
  • Secretari: Isidro R. Porras Rogel
  • Tresorera. Virginia Dattoli Prieto
  • Vocal 1º: Alfred Fort Carracedo
  • Vocal 2º: Fernando Ballesteros Casanova

El primer conveni es va signar amb l'Excel·lentíssim Alcalde Sr Recasens i Comes i President de L'Agrupació, el Sr. Medina Rodríguez al Juliol de 1.989

El president inicial va ser-ho fins 1992, data en la qual es tria a Jaume Sendra Solé, que ho es fins l'actualitat.

El Cap de Colla inicial va ser-ho fins 1992, data en la que va ser substituït per l'anterior president. Des de l'any 1993 ho és Rafael Pallero.

La Tresorera ha estat sempre la mateixa.

El Secretaris han estat: Isidro Porras fins 1991, Juan Porras (1992-1997), Xavier Aldave (1998-2002) i Jordi Joaquin (des de 2003).

Les vocalies les han ocupat: Fernando Ballesteros, Alfred Fort, Josep M Grau, Isidro Porras, Belén Jiménez i Gregori Luengo.

Per contactar amb l'associació pots enviar un correu a informacio@nanosvellstarragona.cat

La junta actual estÀ formada per:

PRESIDENT: JAUME SENDRA i SOLE

SECRETARI: JORDI JOAQUIN ESTEVE

TRESORERA: VIRGINIA DATTOLI PRIETO

CAP DE COLLA: RAFAEL PALLERO

VOCAL PRIMER: ISIDRE PORRAS

VOCAL SEGON: GREGORI LUENGO MASSONI