Festes de Santa Tecla 2008

Reportatge «Gegants i Nanos»

Empresa Municipal de Mitjans de

Comunicació de Tarragona, S.A. i Tecla TV

© Agrupació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona