Festes de Santa Tecla

Setembre 1998

Jaume Sendra i Sole

--------------

© Agrupació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona