Festes de Santa Tecla 2002

Darrera sortida dels Nanos Vells "Vells"

(dia 21) i primera sortida dels Nanos Vells "Nous" (dia 23)

Jaume Sendra i Sole i Virginia Dattoli Prieto

© Agrupació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona