Cinema Amateur

Anys 1970-1979 i 1978-1983

Jordi Vicente Vizcarro i Francesc Gomez

Rodades en 8 mm

© Agrupació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona